การเชื่อมต่อ @JumboPlus สำหรับ Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1
  1. ทำการดาวน์โหลดเครื่องมือช่วยติดตั้งโปรไฟล์ที่
    Download JumboPlusTool.zip

  2. แยกไฟล์ JumboPlusTool.zip จะพบไฟล์ดังภาพ จากนั้นรันไฟล์ su1x-setup.exe

  3. จะพบหน้าต่างเครื่องมือดังภาพ ให้ระบุอีเมล @cmu.ac.th และรหัสผ่านดังภาพ จากนั้นกด Start Setup รอจนเชื่อมต่อสำเร็จ

  4. การใช้เครื่องมือนี้ใช้งานเพียงครั้งแรกเท่านั้น หลังจากเชื่อมต่อสำเร็จในครั้งแรกระบบจะจำโปรไฟล์ไว้ในเครื่อง ครั้งต่อไปเครื่องจะเชื่อมต่อ @JumboPlus โดยอัตโนมัติเมื่ออยู่ในพื้นที่ให้บริการ

  5. สามารถลบโปรไฟล์ @JumboPlus ได้โดยกดที่ Remove