การเชื่อมต่อ @JumboPlus สำหรับ Windows Phone
  1. ไปที่ "Settings" -> "Wi-Fi" เลือก SSID @JumboPlus

  2. ระบุ บัญชีผู้ใช้ไอทีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แล้ว done

  3. หลังจากเชื่อมต่อ @JumboPlus สำเร็จแล้ว อุปกรณ์จะจำการเชื่อมต่อไว้ ครั้งต่อไปเมื่ออยู่ในบริเวณที่มีสัญญาณ @JumboPlus อุปกรณ์จะทำการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ