การเชื่อมต่อ @JumboPlus สำหรับ OS X
  1. กดไอคอน Wi-Fi จากนั้นเลือก "@JumboPlus"

  2. ระบุ บัญชีผู้ใช้ไอที มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากนั้นกด "Join"

  3. ถ้าปรากฎหน้าต่าง "Verify Certificate" กด "Continue"

  4. ใช้รหัสผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านกรณีมีการเปลี่ยนแปลง "Certificate Trust Settings" จากนั้นกด "Update Settings"

  5. หลังจากเชื่อมต่อ @JumboPlus สำเร็จแล้ว อุปกรณ์จะจำการเชื่อมต่อไว้ ครั้งต่อไปเมื่ออยู่ในบริเวณที่มีสัญญาณ @JumboPlus อุปกรณ์จะทำการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ