การเชื่อมต่อ @JumboPlus สำหรับ iOS
  1. ไปที่ "Settings" -> "Wi-Fi"

  2. เลือก SSID @JumboPlus

  3. ระบุ บัญชีผู้ใช้ไอทีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แล้ว Join

  4. บนหน้าต่าง "Certificate" กด "Accept"

    หรือ "Trust" สำหรับ iOS8.3 ขึ้นไป

  5. หลังจากเชื่อมต่อ @JumboPlus สำเร็จแล้ว อุปกรณ์จะจำการเชื่อมต่อไว้ ครั้งต่อไปเมื่ออยู่ในบริเวณที่มีสัญญาณ @JumboPlus อุปกรณ์จะทำการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ