ลบอุปกรณ์ @JumboPlus
ลบอุปกรณ์ @JumboPlus
  1. @JumboPlus จำกัดการใช้งานอุปกรณ์สูงสุด 5 อุปกรณ์ต่อบัญชี กรณีที่ใช้งานครบแล้วและต้องการใช้อุปกรณ์ใหม่ ต้องทำการลบอุปกรณ์เดิมออกจากระบบก่อน

  2. เข้าสู่ระบบด้วย CMU IT Account

  3. ลบอุปกรณ์

  4. หลังจากลบอุปกรณ์เสร็จแล้ว สามารถใช้อุปกรณ์ใหม่เชื่อมต่อได้ตามปกติ ระบบจะลงทะเบียนอุปกรณ์ใหม่ให้อัตโนมัติ