การเชื่อมต่อ @JumboPlus สำหรับ Android
  1. ไปที่ "Settings" -> "Wi-Fi"

  2. เลือก SSID "@JumboPlus"

  3. จากนั้นตั้งค่า EAP method เป็น PEAP และ Phase 2 authentication เป็น MSCHAPV2 แล้วเลื่อนลงมา

  4. ระบุ บัญชีผู้ใช้ไอทีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แล้ว Connect


  5. หลังจากเชื่อมต่อ @JumboPlus สำเร็จแล้ว อุปกรณ์จะจำการเชื่อมต่อไว้ ครั้งต่อไปเมื่ออยู่ในบริเวณที่มีสัญญาณ @JumboPlus อุปกรณ์จะทำการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ