การเชื่อมต่อ @JumboPlus สำหรับ Windows 8
 1. คลิกขวาที่ไอคอนการเชื่อมต่อที่ทาสก์บาร์แล้วเลือก "Open Network and Sharing Center"

 2. ที่หน้าต่าง Network and Sharing Center คลิก "Set up a new connection or network"

 3. ที่หหน้าต่าง Set Up a Connection or Network เลือก "Manually connect to a wireless network" จากนั้นกด "Next"

 4. บนหน้าต่าง Manually connect to a wireless network ตั้งค่าดังนี้
  Network name : @JumboPlus
  Security type: WPA2-Enterprise
  Encryption type: AES
  จากนั้นกด "Next"

 5. บนหน้าต่าง Successfully added network กด "Change connection settings"

 6. บนหน้าต่าง Wireless Network Properties เลือกแท็บ "Security" จากนั้นกด "Settings"

 7. บนหน้าต่าง Protected EAP Properties ไม่เลือก "Verify the server's identity by validating the certificate"
  ตั้งค่า "Select Authentication Method:" เป็น Secured password (EAP-MSCHAP v2)
  จากนั้นกด "Configure..."

 8. บนหน้าต่าง EAP MSCHAPv2 Properties ไม่เลือก "Automatically use my Windows logon name and password (and domain if any)" จากนั้นกด "OK"


 9. บนหน้าต่าง Protected EAP Properties กด "OK"

 10. บนหน้าต่าง Wireless Network Properties กด "Advanced settings"

 11. บนหน้าต่าง Advanced settings เลือก "Specify authentication mode:" และตั้งค่าเป็น "User authentication" จากนั้นกด "Save credentails"

 12. บนหน้าต่าง Windows Security ระบุ บัญชีผู้ใช้ไอที มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากนั้นกด "OK"


 13. บนหน้าต่าง Advanced settings กด "OK"

 14. บนหน้าต่าง Wireless Network Properties กด "OK"

 15. บนหน้าต่าง Manually connect to a wireless network กด "Close"

 16. กดไอคอนการเชื่อมต่อที่ทากส์บาร์

 17. เลือก "@JumboPlus" จากนั้นกด "Connect"

 18. หลังจากเชื่อมต่อ @JumboPlus สำเร็จแล้ว อุปกรณ์จะจำการเชื่อมต่อไว้ ครั้งต่อไปเมื่ออยู่ในบริเวณที่มีสัญญาณ @JumboPlus อุปกรณ์จะทำการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ