การเชื่อมต่อ @JumboPlus สำหรับ Windows 7
 1. ไปที่ "Start menu" -> "Control Panel" -> "Network and Internet"

 2. กด "Network and Sharing Center"

 3. ทางด้านซ้ายกด "Manage Wireless Networks"

 4. บนหน้าต่าง Manage Wireless Networks กด "Add"

 5. กด "Manually create a network profile"

 6. ระบุข้อมูลดังนี้
  Network name : @JumboPlus
  Security type : WPA2-Enterprise
  Encryption type : AES
  จากนั่นกด "Next"

 7. กด "Chang connection settings"

 8. เลือกแท็บ Security แล้วกด "Settings"

 9. ไม่เลือก "Validate server certificate"
  ตั้งค่า "Select Authentication Method:" เป็น Secured password (EAP-MSCHAP v2)
  จากนั้นกด "Configure..."

 10. ไม่เลือก "Automatically use my Windows logon name and password(and domain if any)" จากนั้นคลิก "OK"

 11. คลิก "OK"

 12. คลิก "Advanced settings"

 13. เลือก "Specify authentication mode:" และตั้งค่าให้เป็น "User authentication" จากนั้นคลิก "Save credentials"

 14. ระบุ บัญชีผู้ใช้ไอทีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แล้วคลิก "OK"

 15. คลิก "OK"

 16. คลิก "OK"

 17. คลิก "Close"

 18. กดเชื่อมต่อ @JumboPlus

 19. หลังจากเชื่อมต่อ @JumboPlus สำเร็จแล้ว อุปกรณ์จะจำการเชื่อมต่อไว้ ครั้งต่อไปเมื่ออยู่ในบริเวณที่มีสัญญาณ @JumboPlus อุปกรณ์จะทำการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ