1.  คลิกที่ตั้งค่า (System Preferences)

2.  คลิกที่ Network icon

3.  คลิกที่ wifi จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Advanced

4.  คลิกที่ @JumboPlus แล้วกด ( ) จากนั้นกด OK

5.  จากนั้นกดเข้าเลือก wifi JumboPlus ใหม่

6.  กรอก username และ password ใหม่ ทำให้สามารถใช้งาน JumboPlus ได้