การ Remove Profile @JumboPlus สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows

      

       1. ทำการ download เครื่องมือช่วยสร้างและลบ Profile @JumboPlus ได้ในลิ้งค์ด้านล่าง

          Download JumboPlusTool.Zip

 

     2. หลังจากนั้นให้ทำการแยกไฟล์ JumboPlusTool.Zip (Unzip or Extract)

      จะพบไฟล์ su1x-setup.exe ให้คลิกขวาที่ไฟล์ดังกล่าว แล้วเลือก Run as administrator

     

  

       3. เมื่อปรากฏหน้าต่างดังรูป Click ที่ปุ่ม Remove

     

 

       4. รอจนแถบสีเขียวในช่อง Progress ขี้นจนเต็ม แสดงว่าการ Remove Profile @JumboPlus เสร็จสมบูรณ์

       หลังจากนั้น Click ปุ่ม Exit แล้ว แนะนำให้ Restart เครื่อง 1 ครั้ง