คู่มือการใช้งาน JumboGuest

1. ไปที่ https://jumbo.cmu.ac.th/  เลือกเมนู "จัดการอุปกรณ์" หลังจากนั้น Log in เข้าสู่ระบบด้วย CMU Account

 

2. จากนั้นเลือกเมนู "JumboGuest"  และคลิกที่ปุ่ม "CREATE GUEST"

(ในส่วนของบันทึกช่วยจำแนะนำให้ใส่ชื่อของบุคคลที่ท่านทำการออกบัญชีผู้ใช้งานชั่วคราวให้)

** เปิดให้บริการเฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพราะฉะนั้นหากใช้ CMU Account ที่เป็นของนักศึกษา Log in จะไม่พบเมนู "JumboGuest" **

 

3. Jumbo Guest Account  ซึ่งเป็นบัญชีผู้ใช้งานชั่วคราว แบบใช้งานเพียงวันเดียว (ตัดการเชื่อมต่อตอนเที่ยงคืน) จะอยู่ในแถบสีฟ้า สามารถดูวิธีการเชื่อมต่อใช้งานกับ SSID : @JumboPlus และ @JumboPlus5GHz ได้ที่เมนู "คู่มือ" ด้านบน

*** เมื่อทำการ refresh หน้านี้ข้อมูลที่เป็น Username & Password ในแถบสีฟ้าจะหายไปทันที  ***

 

4. หากทำการบันทึก Username & Password ไม่ทัน สามารถเข้าไปที่ CMU Mail ของท่าน เพื่อไปดูรายละเอียดย้อนหลังได้