ลบอุปกรณ์ @JumboPlus

การลบอุปกรณ์ออกจากระบบ

  1. การใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัดการใช้งานอุปกรณ์สูงสุด 5 อุปกรณ์ต่อบัญชีกรณีที่ใช้งานครบแล้วและต้องการเชื่อมต่อด้วยอุปกรณ์ใหม่ ต้องทำการลบอุปกรณ์เดิมออกจากระบบก่อน

  2. เข้าสู่ระบบด้วย CMU Account  ที่เมนู "จัดการอุปกรณ์"

      นักศึกษา Username : Firstname_Surname@cmu.ac.th
      บุคลากร Username :Firstname.Surname@cmu.ac.th  3. เลือกลบอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วออก หากต้องการลบทั้งหมด เลือกปุ่มลบอุปกรณ์ที่อยู่ด้านบนสุด


  4. หลังจากลบอุปกรณ์เสร็จแล้ว สามารถใช้อุปกรณ์ใหม่เชื่อมต่อได้ตามปกติ ระบบจะลงทะเบียนอุปกรณ์ใหม่ให้อัตโนมัติ