1.  คลิกที่ตั้งค่า System Preferences

2.  คลิกที่ Network icon

3.  คลิกที่ Wi-Fi จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Advanced

4.  คลิกที่ @JumboPlus ???? @JumboPlus5GHz แล้วกด ( ) จากนั้นกด OK

5.  จากนั้นกดเข้า Wi-Fi SSID @JumboPlus ???? @JumboPlus5GHz ใหม่

6.  กรอก CMU Account ใหม่ ทำให้สามารถใช้งาน @JumboPlus ???? @JumboPlus5GHz ได้