การ Remove Profile @JumboPlus และ @JumboPlus5GHz สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows

      

       1. โหลดเครื่องมือสำหรับลบ @JumboPlus >> Remove@JumboPlus

          โหลดเครื่องมือสำหรับลบ @JumboPlus5GHz >> Remove@JumboPlus5GHz

 

     2. หลังจากนั้นให้ทำการแยกไฟล์ .Zip (Unzip or Extract)

      จะพบไฟล์ su1x-setup.exe ให้คลิกขวาที่ไฟล์ดังกล่าว แล้วเลือก Run as administrator

     

  

       3. เมื่อปรากฏหน้าต่างดังรูป Click ที่ปุ่ม Remove

     

 

       4. รอจนแถบสีเขียวในช่อง Progress ขี้นจนเต็ม แสดงว่าการ Remove Profile @JumboPlus หรือ @JumboPlus5GHz เสร็จสมบูรณ์

       หลังจากนั้น Click ปุ่ม Exit  และ Restart เครื่อง 1 ครั้ง