การเชื่อมต่อ @JumboPlus และ @JumboPlus5GHz สำหรับ macOS

  1. กด icon Wi-Fi จากนั้นเลือก @JumboPlus  หรือ  @JumboPlus5GHz

  ** กรณีเห็น @JumboPlus ชื่อเดียว แสดงว่าอุปกรณ์ของท่านรองรับคลื่นความถี่ 2.4GHz เท่านั้น **

  *** กรณีเห็นทั้งสองชื่อ แสดงว่าอุปกรณ์ของท่านรองรับคลื่นความถี่ 5GHz แนะนำให้เลือกเชื่อมต่อที่ @JumboPlus5GHz  ***

       

  2. กรอก CMU Account หลังจากนั้นกดปุ่ม "Join"

   

  3. หากปรากฏหน้าต่าง Verify Certificate ให้กด "Continue"

   

  4.กรอกรหัสผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน กรณีมีการเปลี่ยนแปลง "Certificate Trust Settings" จากนั้นกด "Update Setting"

   

  5. หลังจากเชื่อมต่อ @JumboPlus หรือ @JumboPlus5GHz สำเร็จแล้ว อุปกรณ์จะจำการเชื่อมต่อไว้ ครั้งต่อไปเมื่ออยู่ในบริเวณที่มีสัญญาณอุปกรณ์จะทำการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ