เครื่องมือช่วยสร้างโปรไฟล์ @JumboPlus และ @JumboPlus5GHz สำหรับ Windows

   1. เปิด Wi-Fi เพื่อตรวจสอบว่าอุปกรณ์เห็นชื่อ Wi-Fi  @JumboPlus หรือ @JumboPlus5GHz

     

 

            ให้ดาวน์โหลดเครื่องมือช่วยติดตั้งโปรไฟล์  >> @JumboPlus

          ให้ดาวน์โหลดเครื่องมือช่วยติดตั้งโปรไฟล์ >> @JumboPlus5GHz

 

   2. แยกไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา จะพบไฟล์ดังภาพ ให้คลิกขวาที่ไฟล์ sulx-setup.exe เลือก Run as administrator

   

   3. จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ ให้กรอก CMU Account หลังจากนั้นกดปุ่ม Start Setup รอจนการเชื่อมต่อสำเร็จ จากนั้นกด Exit

   

 

   4.การใช้เครื่องมือนี้จะใช้งานเพียงครั้งแรกเท่านั้น หลังจากเชื่อมต่อสำเร็จระบบจะจำโปรไฟล์ไว้ในเครื่อง ครั้งต่อไปเครื่องจะเชื่อมต่ออัตโนมัติเมื่ออยู่ในพื้นที่ให้บริการ